Koolituse teemad on üles ehitatud praktilistel kogemustel, mis on kaardistatud erinevatest valdkondadest kogutud info taustal.
Koolitusel osaleja teab peale koolituse läbimist, kuidas alustada vestlust ja müüa toodet, mida klient soovib ja vajab. Ta oskab kasutada psühholoogilisi baasteadmisi erinevate inimeste eripärade mõistmiseks. Lisaks paraneb sõnaline väljendusoskus ja võime ennast arusaadavalt väljendada.

Koolitusel saab osaleja selge juhise, kuidas olla hea ja tulemuslik klienditeenindaja ja parandada ettevõtte müügitulemusi. Soovi korral võimalik koostada klienditeeninduse manuaal, edaspidiseks kasutamiseks.
Koolitus annab ülevaate klienditeeninduse struktuurist ja lisab kompetentsi müüa läbi olemasoleva toote.

9:45-10:00 Kogunemine
10:00- 12:30 Koolitus

Sissejuhatus läbi meetodi, mis toetab mõtlemist ja kaasab osalejad kiirelt teemasse.

 • Klienditeenindus suures pildis- kõigi osapoolte(ühiskonna, ettevõtte, kliendi ja teenindaja)kasu ja võimalused klienditeenindusest.
 • Kuidas ühildada müük ja teenindus? Mis on erinevused, millised võtted on tõhusad ja parandavad koheselt tulemust. Miks me kardame müüa?
 • Müügipsühholoogia- kuidas seda rakendada?
 • Turundusvõtted müügis. Kuidas neid kasutatakse. Milliseid neist kasutada ja milliseid mitte. Näidete analüüs.
 • Teenindusprotsessi kultuur ja sõnaline väljendusoskus- kuidas jõuda õigete väljenditega müügini? Järeldused harjutusest loomaks sobiv ja isikupärane teenindusprotsess.
 • Harjutused, grupitöö- teenindusprotsessi harjutamine ja vastastikku tagasisidestamine konstruktiivsel viisil.

12:30- 13:00 Lõuna

13:00- 14:30

 • Vajadusepõhine müük, kuidas seda arendada?
 • Tajude harjutus- kuidas tajume suhtluspartneri emotsioone (grupitöö)
 • Müük läbi toote. Tooteesitluse eesmärk ja eeldatav tulemus.
 • Kuidas on võimalik erinevaid tootestruktuure kasutada ja argumenteerida.

14:45- 16:30

 • Harjutused, argumentide kasutamine, lühiesitluse koostamine ja mõjususe harjutamine.
 • Argumentide koostamine ja täiendamine vastavalt oma toodetele.
 • Enda toote esitlemine ja sõna ning mõju hindamine.
 • “Klientide” ehk teiste osalejate ja koolitaja konstruktiivne tagasiside.

 

Registreeru koolitusele

  Nimi *

  Email *

  Teema *

  Teade *

  [recaptcha]